PRO DODAVATELE


1) Faktury zasíláné v elektronické podobě:

  • Faktura musí být ve formátu PDF
  • Faktura musí být zaslána na příslušný email    fakturace@profiblast.cz
  • V předmětu emailu se musí vyskytnout některé ze slov: faktura, faktury, fakturace, dobropis, vyúčtování
  • Akceptovaný formát faktury je pouze nekomprimované PDF s nebo bez elektronického podpisu
  • Jeden email může obsahovat vždy pouze jednu fakturu
  • Je-li v jednom souboru faktura i příloha, faktura musí být umístěna vždy na první straně souboru
  • Jeden mail může obsahovat maximálně 2 soubory (faktura + přílohy). Přílohou musí být vždy kopie objednávky a odsouhlasený a podepsaný soupis prací
  • Maximální celková velikost příloh v emailu je 15 MB

2) Papírové faktury zasílány na adresu provozovny:

Papírové faktury vždy zasílejte na adresu provozovny ve Štětí. Urychlíte tím celý proces. Adresa Provozovny je uvedena v části Kontakty.